Atels
E.g., 2021-04-14
to
E.g., 2021-04-14
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
Degrees (-90..+90, with decimal point) or sexagesimal: ±DD:MM:SS.SS / ±DD MM SS.SS
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
to
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
to
Degrees (-90..+90, with decimal point) or sexagesimal: ±DD:MM:SS.SS / ±DD MM SS.SS
Showing results 1 to 1 out of 1
Atel IDsort descendingAtel Date (UT)Coords X-RefsRADECTitleKeywordsAuthors
52012013-07-10 09:57:0000:00:28.330+01:36:32.90Four OT's detected by MASTEROptical, Cataclysmic Variable, Supernovae, TransientS. Shurpakov, V. Shumkov, D. Denisenko, V. Lipunov, E. Gorbovskoy, P. Balanutsa, N. Tiurina, V. Kornilov, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, V. Yecheistov (Moscow State University, SAI), V. Yurkov, Y. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov, A. Gabovich (Blagoveshchensk Educational University), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress, A. Frolova (Irkutsk State University), V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov, A. Bourdanov (Ural Federal University), A. Parkhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS), P. Podvorotny, (MASTER team members), H. Levato, C. Saffe (ICATE), C. Mallamaci, C. Lopez and F. Podest (OAFA)