Atels
E.g., 2021-04-14
to
E.g., 2021-04-14
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
Degrees (-90..+90, with decimal point) or sexagesimal: ±DD:MM:SS.SS / ±DD MM SS.SS
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
to
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
to
Degrees (-90..+90, with decimal point) or sexagesimal: ±DD:MM:SS.SS / ±DD MM SS.SS
Showing results 1 to 1 out of 1
Atel IDsort descendingAtel Date (UT)Coords X-RefsRADECTitleKeywordsAuthors
64442014-09-05 09:00:0000:02:53.080+13:05:51.10Two Possible Supernovae discovered by MASTEROptical, Supernovae, TransientS. Shurpakov, P. Balanutsa, D. Denisenko, V. Lipunov, E. Gorbovskoy, N. Tiurina, V. Kornilov, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, V. Vladimirov, V. Yecheistov (Moscow State University, SAI), V. Yurkov, Y. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov, A. Gabovich (Blagoveshchensk Educational University), A. Parkhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk Solar Station of Pulkovo Observatory), K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University), V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov, A. Bourdanov (Ural Federal University), P. Podvorotny, V. Shumkov (MASTER team members), H. Levato, C. Saffe (ICATE), C. Mallamaci, C. Lopez, F. Podest (OAFA)