Atels
E.g., 2021-04-14
to
E.g., 2021-04-14
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
Degrees (-90..+90, with decimal point) or sexagesimal: ±DD:MM:SS.SS / ±DD MM SS.SS
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
to
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
to
Degrees (-90..+90, with decimal point) or sexagesimal: ±DD:MM:SS.SS / ±DD MM SS.SS
Showing results 1 to 1 out of 1
Atel IDsort descendingAtel Date (UT)Coords X-RefsRADECTitleKeywordsAuthors
109852017-11-18 10:49:0000:04:35.750+20:19:42.50MASTER: blazars flares and OTsOptical, Request for Observations, AGN, Blazar, Cataclysmic Variable, Quasar, Transient, VariablesV. Shumkov, O. Gress, T. Pogrosheva, V. Vladimirov, V. Lipunov (Lomonosov MSU), R. Rebolo, M. Serra-Ricart (IAC), V. Kornilov, E. Gorbovskoy, N. Tiurina, A. Kuznetsov, P. Balanutsa, V. Chazov, D. Vlasenko, D. Zimnukhov, A. Rezaeva (Lomonosov Moscow State University, SAI) N. Budnev(Irkutsk State University, API) A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS) A. Gabovich, V. Yurkov, Y. Sergienko (Blagoveshchensk State Pedagogical University)