Atels
E.g., 2020-09-23
to
E.g., 2020-09-23
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
Degrees (-90..+90, with decimal point) or sexagesimal: ±DD:MM:SS.SS / ±DD MM SS.SS
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
to
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
Degrees (0..360, with decimal point) or sexagesimal: HH:MM:SS.SS / HH MM SS.SS
to
Degrees (-90..+90, with decimal point) or sexagesimal: ±DD:MM:SS.SS / ±DD MM SS.SS
Showing results 1 to 2 out of 2
Atel IDsort descendingAtel Date (UT)Coords X-RefsRADECTitleKeywordsAuthors
118892018-07-26 05:34:0022:09:43.050+65:38:34.71ZTF Bright Transient Survey classificationsOptical, Cataclysmic Variable, Supernovae, TransientY. Sharma, C. Fremling, A. Dugas, H. Ko, S. Sze, S. R. Kulkarni, R. Walters, N. Blagorodnova, J. D. Neill (Caltech), A. A. Miller (Northwestern), K. Taggart, D. A. Perley (LJMU), A. Goobar (OKC), M. L. Graham (UW) on behalf of the Zwicky Transient Facility collaboration Sharma, C. Fremling, H. Ko, WY. Sze, S. R. Kulkarni, R. Walters, N. Blagorodnova, J. D. Neill (Caltech), A. A. Miller (Northwestern), K. Taggart, D. A. Perley (LJMU), A. Goobar (OKC), M. L. Graham (UW) on behalf of the Zwicky Transient Facility collaboration.
41502012-06-05 13:45:0022:09:43.060+65:38:34.10Three OTs discovered by MASTEROptical, Cataclysmic Variable, Supernovae, Transient, VariablesP. Balanutsa, D. Denisenko, V. Lipunov, E. Gorbovskoy, N. Tiurina, V. Kornilov, A. Belinski, N. Shatskiy, V. Chazov, A. Kuznetsov, D. Zimnukhov, D. Gareeva (Moscow State University, SAI) V. Krushinsky, I. Zalozhnih, A. Popov (Ural State University) K. Ivanov, S. Yazev, N. Budnev, E. Konstantinov, O. Chuvalaev, V. Poleshchuk, O. Gress (Irkutsk State University) A. Parkhomenko, A. Tlatov, D. Dormidontov, V. Senik (Kislovodsk solar station of the Pulkovo observatory RAS) V. Yurkov, Y. Sergienko, D. Varda, E. Sinyakov (Blagoveshchensk Educational University) P. Podvorotniy, V. Shumkov, S. Shurpakov (MASTER team members), H. Levato, C. Saffe (ICATE), C. Mallamaci, C. Lopez and F. Podest (Observatorio Astronomico Felix Aguilar; OAFA)